Om Synnøve Bjørgo

Valdresjente som har flyttet til Trysil. Tidligere satset aktivt innen friidrett og har nå stor interesse for friluftsliv sommer og vinter- derfor er Trysil midt i blinken!

Utdanning

Studerte fysioterapi ved NTNU Trondheim.

Arbeidserfering

Jobber 30% som vikar for Therese på Lia Terapi. Jobber ellers som fysioterapeut i Trysil kommune og gruppeinstruktør på THT.»
 

Kontakt Synnøve Bjørgo