Bli med på Mindfullness kurs

Oppmerksomt nærvær, hva kan det hjelpe deg med?

  • Møte deg selv med aksept i hverdagen, uavhengig av hva som er årsaken til at du har det sånn. Ditt utgangspunkt kan du ikke endre, men du kan endre måten du møter deg selv på.
  • Være til stede her og nå gir deg bedre evne til å håndtere stress.
  • Bli klar over egne følelser og reaksjoner gir mulighet til å skape endring.

«Det du vet om, kan du gjøre noe med. Det du ikke vet om, gjør noe med deg.»

Kursets innhold:

Ha oppmerksomhet på ulike sanser, og ulike deler av kroppen, kropps-scanning. Oppmerksomt nærvær-meditasjon: øve på å legge merke til tanker og følelser, og akseptere hvordan det er akkurat nå. Være oppmerksom på pusten. Hva skjer i kroppen når du har det vanskelig.

Det er praktiske øvelser i oppmerksomt nærvær hver gang, i tillegg er det undervisning og dialog i gruppe, samt oppgaver å jobbe med hjemme.

Kursansvarlig:

Hilde Eeg Foss - utdannet psykisk helsearbeider, erfaringskonsulent innen psykisk helse, og forfatter av boka «Usynlige traumer – fanget av følelser.»

Praktisk om kurset:

  • Oppstart: 29/8. Mandager og onsdager i 4 uker, kl 18.00-20.00.
  • Påmeldingsfrist: 23/8-22. Pris: kr 1.990,- pr. person.
  • Kurset holdes på Lia Terapi i Trysil, og krever ingen forkunnskap eller spesielt utstyr.
  • Påmelding til Hilde Eeg Foss, mobil nr: 97757589, mail: hifoss2@frisurf.no

Dette er et sertifiseringskurs i forbindelse med utdanning til instruktør i oppmerksomt nærvær hos Creationwork, som avsluttes i oktober 2022. Det avspeiles i prisen.

Info og påmelding til Hilde Eeg Foss, mobilnr: 97757589, mail: hifoss2@frisurf.no

VELKOMMEN PÅ KURS!

Vedlagt er link til interessant fagartikkel fra 10/6-22: «Kroniske helseplager – kan enkel hjernetrening mot stress være en missing link?»

Kroniske helseplager - Kan enkel hjernetrening mot stress være en missing link?