AKUPUNKTUR

Akupunktur er en persontilpasset behandling der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med sine egne særtrekk, behov og preferanser under hvert trinn av behandlingen.

Enkelt fortalt virker akupunktur ved å stimulere perifere nerver og bindevev som frigjør transmittere som har en effekt på det sentrale nervesystemet. Disse signalstoffene regulerer områder i hjernen som blant annet påvirker det autonome nervesystemet.

Dette gjør akupunktur til et nyttig verktøy for å behandle mange av plagene og sykdommene vi har i befolkningen.

Effekten av akupunktur er godt dokumentert for en rekke lidelser, blant annet;

  • kronisk smerte
  • hodepine
  • kvalme
  • allergi  
  • søvnproblemer
  • depresjon
  • angst
  • posttraumatisk stresslidelse og flere andre tilstander.
     

Akupunktur er et praktisk og tradisjonsrikt fag med røtter så langt tilbake som 2000 år og som sannsynligvis er det eldste medisinske systemet vi kjenner til. Ordet akupunktur kommer av de latinske ordene acus; nål/spiss, og punktur; punktere/stikke.


Tradisjonell kinesisk medisin (TKM) omfatter flere behandlingsformer i tillegg til akupunktur; blant annet urtemedisin, kostholdterapi, moxa (varme), kopping, tuina-massasje og treningsformer (qi gong og tai ji).

Akupunktur som behandlingsform

Akupunktur er en persontilpasset behandling der diagnostikk, behandling og oppfølging er skreddersydd for hver pasient med sine egne særtrekk, behov og preferanser under hvert trinn av behandlingen. Enkelt fortalt virker akupunktur ved å stimulere perifere nerver og bindevev som frigjør transmittere som har en effekt på det sentrale nervesystemet. Disse signalstoffene regulerer områder i hjernen som blant annet påvirker det autonome nervesystemet.

Effekten av akupunktur

Akupunktur er et nyttig verktøy for å behandle mange av plagene og sykdommene vi har i befolkningen. Effekten av akupunktur er godt dokumentert for en rekke lidelser, blant annet kronisk smerte, hodepine, kvalme, allergi, søvnproblemer, depresjon, angst, posttraumatisk stresslidelse og flere andre tilstander. 

Les mer om forskning på enkeltlidelser


Akupunktøren på Lia Terapi har utdannelse fra Akupunkturskolen og har god forståelse og kunnskap i både biomedisin, men også i kinesisk medisinsk teori og kunnskap. Hun er en kvalifisert utøver av akupunktur med en 4-årig  Bachelor utdanning.

Akupunktur for barn

 

Ta kontakt med oss for mer informasjon og bestilling: